Међуопштински историјски архив Ваљево
ВАЉЕВО - Ваљево, Поп Лукина 52
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Бела Црква
БЕЛА ЦРКВА - Бела црква, Првог октобра 40
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Сомбор
СОМБОР - Сомбор, Трг Цара Лазара 5
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив „Топлица” Прокупље
ПРОКУПЉЕ - Прокупље, Пасјачка 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Архив Војводине Нови Сад
НОВИ САД - Нови сад, Жарка Васиљевића 2а
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Суботица
СУБОТИЦА - Суботица, Трг слободе 1/III
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Архив Србије
БЕОГРАД - ПАЛИЛУЛА - Београд - палилула, Карнеџијева 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучане
ЧАЧАК - Чачак, Господар Јованова 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Кикинда
КИКИНДА - Кикинда, Трг српских добровољаца 21
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Панчево
ПАНЧЕВО - Панчево, Немањина 6 7
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number

Резултати од 2011 до 2020 од 2020

  • Преузми документ: 
  • Excel