Међуопштински историјски архив Ваљево
ВАЉЕВО - Ваљево, Поп Лукина 52
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Бела Црква
БЕЛА ЦРКВА - Бела црква, Првог октобра 40
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Сомбор
СОМБОР - Сомбор, Трг Цара Лазара 5
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив „Топлица” Прокупље
ПРОКУПЉЕ - Прокупље, Пасјачка 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Архив Војводине Нови Сад
НОВИ САД - Нови сад, Жарка Васиљевића 2а
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Суботица
СУБОТИЦА - Суботица, Трг слободе 1/III
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number

Резултати од 2011 до 2016 од 2016

  • Преузми документ: 
  • Excel