Историјски архив Бела Црква
БЕЛА ЦРКВА - Бела црква, Првог октобра 40
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Сомбор
СОМБОР - Сомбор, Трг Цара Лазара 7
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив „Топлице” Прокупље
ПРОКУПЉЕ - Прокупље, Пасјачка 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Архив Војводине
НОВИ САД - Нови сад, Жарка Васиљевића 2а
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Суботица
СУБОТИЦА - Суботица, Трг слободе 1/III
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Државни архив Србије
БЕОГРАД - ПАЛИЛУЛА - Београд - палилула, Карнегијева 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучане
ЧАЧАК - Чачак, Господар Јованова 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Кикинда
КИКИНДА - Кикинда, Трг српских добровољаца 21
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив у Панчеву
ПАНЧЕВО - Панчево, Немањина 7
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Ужице
УЖИЦЕ - Ужице, Жичка 17
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number

Резултати од 2001 до 2010 од 2011

  • Преузми документ: 
  • Excel