Архив Војводине Нови Сад
НОВИ САД - Нови сад, Жарка Васиљевића 2а
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Суботица
СУБОТИЦА - Суботица, Трг слободе 1/III
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Архив Србије
БЕОГРАД - ПАЛИЛУЛА - Београд - палилула, Карнеџијева 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучане
ЧАЧАК - Чачак, Господар Јованова 2
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Кикинда
КИКИНДА - Кикинда, Трг српских добровољаца 21
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Панчево
ПАНЧЕВО - Панчево, Немањина 6 7
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Ужице
УЖИЦЕ - Ужице, Жичка 17
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив „Срем” Сремска Митровица
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Сремска митровица, Вука Караџића 4
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Крушевац
КРУШЕВАЦ - Крушевац, Мајке Југовића 6
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Зрењанин
ЗРЕЊАНИН - Зрењанин, Трг Слободе 10
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number

Резултати од 2001 до 2010 од 2014

  • Преузми документ: 
  • Excel