Историјски архив „31. јануар” Врање
ВРАЊЕ - Врање, Партизанска 17а
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Краљево
КРАЉЕВО - Краљево, Трг Светог Саве 1
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив - Történelmi Levéltár Сента
СЕНТА - Сента, Главни трг 1/II
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Ниш
НИШ - Ниш, Тврђава бб
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Архив Косова и Метохије
НИШ - Ниш, Тврђава бб
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив „Рас” Нови Пазар
НОВИ ПАЗАР - Нови пазар, Ослобођења 41
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Јагодина
ЈАГОДИНА - Јагодина, Милана Мијалковића 14
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Бор
БОР - Бор, Војске Југославије 18
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Архив Југославије
БЕОГРАД - САВСКИ ВЕНАЦ - Београд - савски венац, Васе Пелагића 33
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number
Историјски архив Шумадије Крагујевац
КРАГУЈЕВАЦ - Крагујевац, Крагујевачког октобра 13
Детаљније
phone
local_printshop
email
web
person
person
confirmation_number
confirmation_number

Резултати од 1991 до 2000 од 2014

  • Преузми документ: 
  • Excel