Завод за проучавање културног развитка, као референтна установа за истраживања и документацију, има традицију развоја база података у складу са расположивим технологијама.

Пре више од 30 година, у Заводу је покренут пројекат Атлас културе Србије визуелна енциклопедија културе.

Почетком новог миленијума, технологија отвара могућност новог приступа старом проблему, те се успоставља пројекат Геокултурна карта Србије – електронска база података о институцијама културе. Циљ пројекта био је снимање стања у институцијама културе и идентификација кључних тачака за успостављање одрживог система размене информација у култури. 

Развој система омогућен је финансијском подршком Министарства културе Републике Србије и дугорочном сарадњом са институцијама културе. Народна библиотека Србије и Народни музеј у Београду уступили су нам делове својих база података. Стручну подршку такоде су пружили Архив Србије, Републички завод за заштиту споменика културе, Савез аматера Србије, Фонд Центар за демократију и БЕМУС.

Геокултурна карта Србије, као пионирски пројекат у култури Србије, обезбедила је богато искуство и потенцијал за даљи развој система размене информација у складу са новим технологијама. Назив новог система је е-Култура.

Табеларни и графички прикази података, који по плану треба да се прикупљају у годишњим циклусима, доступни су у електронској публикацији Култура 2019.

On-line је доступан адресар институција културе на територији Републике Србије.