Атлас културе Србије

Циљ је био да се изради визуелна енциклопедија културе и културних делатности. Атлас је требало да има три дела: 1. природне и друштвене одлике Србије, као општи оквир којим су условљене култура и културне делатности, 2. историјски развој култура на тлу Србије са свим културним слојевима, њиховим појавним облицима, медусобним утицајима и трансформацијама, 3. и у трећем делу, приказ актуелног стања културних и уметничких делатности по областима – свака од њих би била обрађена целовито са уводним текстом који садржи карактеристике развоја и главне особености. Због великих трошкова, Завод није био у могућности да објави комплетан Атлас у опреми и техници какве овако специјализована публикација захтева. У жељи да драгоцену грађу, прикупљену током вишегодишњих припремних радова, учини доступном јавности, Завод је од 1980. године почео да објављује сепарате из III дела Атласа као редовни прилог Гласнику Завода. У припремним радовима и изради публикације учествовао је, поред запослених у Заводу, и велики број спољних сарадника – око 160 стручњака за све области културе и културног живота из Србије. Иако је обезбедио богату грађу, Атлас културе, нажалост, никада није завршен, пре свега због недостатка финансијских средстава.