Статистички извештаји

Статистички извештаји представљају табеларне и графичке приказе података, који се прикупљају и обрађују у годишњим циклусима, у сарадњи са Републичким заводом за статистику.


Документа