Анкетна истраживања

Анкетна истраживања о људским ресурсима и информационим технологијама реализована су у првој фази развоја електронске базе података, у циљу сагледавања проблема и могућих праваца развоја обједињеног информационионог система у култури Србије.


Документа