Публикација – Култура 2013

У јулу 2013. године, Завод за проучавање културног развитка и Републички завод за статистику (РЗС) потписали су Споразум о сарадњи, којим се подразумева партнерски рад на пројекту статистичких истраживања и развоја обједињеног информационог система у култури. Од почетка 2014. године, Завод за проучавање културног развитка преузео је задатак прикупљања и обраде података за музеје, позоришта и биоскопе, док је Републички завод за статистику обрадио податке о издаваштву и медијима. Табеларни и графички прикази података доступни су у електронској публикацији Култура 2013.


Документа