Нови циклус прикупљања података - позоришта

У току је нови циклус прикупљања података о позориштима за сезону 2019/2020. Подаци се прикупљају у редовним годишњим циклусима у сарадњи са Републичким заводом за статистику, са којим је Завод за проучавање културног развитка потписао Споразум о сарадњи у јулу 2013. године. Све институције од којих се потражују подаци дужне су да их доставе у складу са Законом о званичној статистици (Службени гласник РС, бр. 104/2009). Тим за комуникацију са институцијама културе доставиће званичне дописе и упутства за попуњавање електронских образаца.


Документа