Нови циклус прикупљања података - музеји

У току је нови циклус прикупљања података о музејима за 2019. годину . Подаци се прикупљају у редовним годишњим циклусима у сарадњи са Републичким заводом за статистику, са којим је Завод за проучавање културног развитка потписао Споразум о сарадњи у јулу 2013. године. Све институције од којих се потражују подаци дужне су да их доставе у складу са Законом о званичној статистици (Службени гласник РС, бр. 104/2009). Тим за комуникацију са институцијама културе доставиће званичне дописе. С обзиром на ситуацију у којој се налазимо, у овом циклусу податке прикупљамо помоћу упитника у писаној форми.


Документа