Завод за проучавање културног развитка

ПријављивањеПромена лозинке / Прва лозинка

Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009). Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни. Сви подаци имају карактер пословне тајне.